MUDr. Zuzana Klaclová

Ordinace praktického lékaře v Ústí nad Orlicí

Ordinační doba

Den Dopoledne Odpoledne*
Pondělí 7:00 - 11:30 13:30 - 15:00
Úterý 7:00 - 11:30 16:00 - 21:00
Středa 7:00 - 11:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 13:30 - 15:00
Pátek 7:00 - 11:00
*Odpoledne pouze na objednání

Objednání

Objednat se můžete v pracovní dny od Po-Pá od 7:00-11:00 na telefonní číslo 465 52 62 72.
Objednaným pacientům garantujeme čekací dobu nejvýše 10 minut (z důvodů akutních případů).
Pacienti s náhle vzniklými zdravotními obtížemi mohou přijít bez objednání - do 11:00.
Odpolední ordinace je pouze pro objednané pacienty.

Chcete se stát naším pacientem?

Podmínky registrace:
 • věk od 14 let
 • odstup 3 měsíců od poslední registrace u jiného praktického lékaře
Doklady:
 • průkaz pojištěnce
Zdravotní dokumentace:
 • pacient nemá povinnost při registraci dodat zdravotnickou dokumentaci (její dodání může usnadnit a zkrátit vstupní lékařskou prohlídku)
 • zákon o zdravotních službách (372/2011 Sb.) praví, že v případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování všech zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi
 • nový registrující lékař má tedy povinnost dřívějšího lékaře požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace, a ten má povinnost jej poskytnout

Při registraci bude vyplněn registrační list a naplánována vstupní lékařská prohlídka.

Ordinace

O nás

Jsme soukromá praxe a naším cílem je poskytovat kvalitní a profesionální péči v příjemném prostředí. O Vaše zdraví se starají lékařky MUDr. Zuzana Klaclová a MUDr. Zdeňka Stehlíková, atestované v oboru všeobecného praktické lékařství, a zdravotní sestra Věra Hájková.

Problémům se snažíme předcházet. Zvláštní důraz tedy klademe na prevenci v podobě očkování a pravidelných prohlídek. Pravidelné prohlídky provádíme s ohledem na zdravotní stav a věk pacienta. Vycházíme z nejnovějších poznatků, doporučených postupů, stejně tak z dlouholeté praxe. Nezbytnou součástí naší práce je tedy neustálé vzdělávání, úzká spolupráce s odbornými lékaři pro včasné nalezení problému. Z důvodů rychlé a přesné diagnostiky je naše ordinace vybavena moderními přístroji.

Před budovou, kde sídlí naše ordinace, je umístěno parkoviště a veškeré prostory budovy jsou bezbariérově přístupné.

Smluvní pojišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
201 Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)
213 Revírní bratrská pokladna (RBP)
333 Všeobecná zdravotní pojišťovna a. s. (VZP a. s.)

Naše služby

 • léčba akutních a chronických onemocnění
 • pravidelné preventivní prohlídky pro všechny věkové kategorie
 • prohlídky k potvrzení řidičského a zbrojního průkazu
 • prohlídky k vystavení potravinářského průkazu
 • pravidelné očkování (proti tetanu), dále proti chřipce, klíšťové encefalitidě, hepatitidě A i B, pneumokokům
 • pracovnělékařské prohlídky pro zaměstnance zařazené do 1. kategorie práce bez rizik ohrožení zdraví (pouze pro registrované pacienty), dále i prohlídky pro smluvní partnery
 • ošetření nepojištěných osob (hrazená péče)
 • návštěvní službu v domácnosti pacientů
 • telefonické konzultace
 • odběry krve a moči, výtěry
 • CRP diagnostika
 • INR diagnostika
 • EKG vyšetření

Ceník nehrazených výkonů

Výkon Cena
Vstupní, periodická, mimořádní, následná a výstupní pracovnělékařská prohlídka500 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu500 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla500 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla - pro seniory400 Kč
Předoperační vyšetření na žádost pacienta (interrupce, kosmetická operace apod.)500 Kč
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění do domova pro seniory220 Kč
Potvrzení ke studiu130 Kč
Sepsání návrhu lázeňské léčby na žádost pacienta400 Kč
Lékařská zpráva pro rekondiční pobyty200 Kč
Vyšetření zdravotního stavu před výjezdem do zahraničí300 Kč
Lékařská zpráva k úrazové pojistce250 Kč
Posudek o bolestném300 Kč
Vystavení duplikátu zdravotního dokladu (pracovní neschopnost, lístek na peníze apod.)100 Kč
Aplikace očkovacích látek nehrazených pojišťovnami (cena nezahrnuje cenu očkovací látky – mění se dle ceny dodavatele)150 Kč
Očkování proti chřipce300 Kč
Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace250 Kč
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace (např. pro vyplnění pojistky)500 Kč
Komplexní vyšetření pacienta nepojištěného u ZP650 Kč
Cílené vyšetření nepojištěného u ZP500 Kč
Kontrolní vyšetření pacienta nepojištěného u ZP400 Kč
Potvrzení pro různé účely (např. Úřad práce)100 Kč

Ceník ke stažení ve formátu PDF.

Platí se hotově proti pokladnímu bloku. Prosím, na tato vyšetření se objednejte předem.

Rozhodnutí poskytovatele:
K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou. S výjimkou případů, které stanoví zákon.

Kontakt

MUDr. Zuzana Klaclová
Galen
Smetanova 1390
562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 06632220
Podnikatel zapsán KÚ Pardubického kraje.